Kommunen får nok en gang slakt i en rapport fra KomRev NORD. Nå tar kommunestyret grep.

Det har de siste to årene stormet rundt Flyktningtjenesten i Tromsø kommune etter at nestleder for tjenesten ble tatt for millionunderslag. Bedre ble det ikke da 13 ansatte senere gikk sammen og leverte en bekymringsmelding som rettet sterk kritikk mot daværende ledelse av tjenesten.

I kjølvannet av avsløringene, har kommunen iverksatt flere granskinger av Flyktningtjenesten, og resultatene har vært nedslående. Nå har KomRev Nord igjen gått tjenesten etter i sømmene, og igjen avdekkes det alvorlige forhold – denne gang i hvordan meldinger om kritikkverdige forhold og varsler har blitt håndtert av den administrative ledelsen i kommunen.

– Det som kommer fram her, er en av grad av ukultur det er uhyggelig å være bekjent med. Vi, som kommunestyrerepresentanter, har et ansettelsesansvar, og det inkluderer at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være av en slik art at man kan være stolt av det, og fornøyd med jobben man gjør, ikke at man blir syk av gå på arbeid, tordnet kontrollutvalgets leder fra kommunestyrets talerstol.

Kommunestyret vedtok enstemmig å be administrasjonssjefen iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i KomRev NORDs rapport.

Les hele saken i iTromsø »