Flere av medlemmene i kontrollutvalget har mottatt henvendelser og klager.

Innbyggere opplever at de ikke får svar på brev og henvendelser de sender til kommunen. I andre tilfeller får de ikke svar før langt etter fristen som normalt er én måned, ifølge Forvaltningsloven, når det gjelder såkalte enkeltvedtak.

– Manglende svar eller svar langt over fristen, blir sett på som arrogant. Slik vil vi ikke at kommunen vår skal bli oppfattet, sa kontrollutvalgslederen da dette ble et tema til debatt i utvalgets møte. Diskusjonen endte med at kontrollutvalget vil sende et brev til rådmannen der de tar opp forholdet. Her bes han sørge for en innskjerping blant kommunens ansatte.

Les hele saken i Tidens Krav »