Kontrollutvalget ber om budsjettdisiplin og -styring, og kritiserer Frøya kommune for heller ikke å klare å framlegge årsregnskapet innen fristen.

Frøya kommune nærmer seg gjeldstoppen i Norge og gikk 15 millioner minus i 2015.

Budsjettdisiplin og god økonomistyring! Det et ett av de klare budskapene kontrollutvalget har til det framlagte åresregnskapet fra Frøya kommune.

Utvalget peker på det faktum at kommunen har en meget høy lånegjeld. Så høy at Frøya i 2015 lå som nummer fem blant landets kommuner på listen over netto lånegjeld per innbygger.

Kontrollutvalget peker på en kraftig økning i lånegjelden de siste seks årene, og ber derfor kommunen om disiplin og styring.

Utvalget påpeker også at kommunen har sendt årsregnskapet og årsberetningen henholdsvis fem uker og én uke for seint i forhold til fristene.

Les hele saken i Frøya.no »