Revisjonen mener First House-avtalen ikke ble fulgt godt nok opp.

Telemark kommunerevisjon IKS mener Telemark fylkeskommune ikke har fulgt opp avtalen med First House godt nok. Kommunerevisjonen peker på flere elementer som de mener burde vært fulgt bedre opp. Dette går fram av et notat fra kommunerevisjonen til kontrollutvalget i fylkeskommunen. Kontrollutvalget skal behandle notatet i sitt møte førstkommende onsdag.

Kommunerevisjonen påpeker blant annet at fylkeskommunen har brutt de grunnleggende regnskapsprinsippene da de i 2014 motregnet tilskudd mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Kommunerevisjonen påpeker også at fylkeskommunen kunne fulgt opp fakturaer fra First House på en bedre måte.

Kommunerevisjonen mener også at oppfølgingen av innholdet i avtalen heller ikke har vært godt nok.

Kommunerevisjonen påpeker også at det fra First House sin side er påført fylkeskommunen 140000 kroner i ekstra utgifter som ikke inngår i kontrakten, som følge av administrasjonsgebyrer. First House har krevd administrasjonsgebyrer på fire prosent på de fleste av fakturaene. 

Les hele saken i Telemarksavisa