Deloitte har sett nærmere på det psykososiale miljøet ved grunnskolene i Karmøy.

En rapport som kontrollutvalget i Karmøy har bestilt av Deloitte AS avdekker at arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø ikke blir gjennomført i tilstrekkelig grad ved alle skolene i kommunen.

Undersøkelsen viser at kommunen og skolene mangler system som sikrer at enkeltsaker blir fulgt opp på en tilstrekkelig god måte. Videre kritiseres skolene og kommunen for manglende rutiner for å dokumentere oppfølging og evaluering av enkeltsaker der det er fattet enkeltvedtak.

Revisjonen anbefaler kommunen en rekke forbedringstiltak som blant annet evaluering av mobbesaker.

Les hele saken i Karmøynytt »