Ledelsen i Kragerø fjordbåtselskap blir skarpt kritisert i et anonymt brev til kontrollutvalget.

Det anonyme brevet retter søkelyset mot driften av selskapet og kjøpet av passasjerbåten Perlen. I brevet, som allerede har vært tema på et møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune, står det listet opp en rekke forhold. Det handler om passasjerbåten Perlen, og om den økonomiske styringen av selskapet. Økte lønnsutgifter og stadige høyere tilskudd fra eierne.

Varsleren stiller spørsmål ved om fjordbåtselskapet betalte for mye for Perlen i 2015. Kragerø fjordbåtselskap betalte sju millioner kroner for båten. I brevet viser varsleren til at det ble solgt et liknende skip året etter for omkring halv pris. På toppen av dette blir det nevnt at lederen i Kragerø fjordbåtselskap skal være en bekjent av han som solgte ham båten.

– Kontrollutvalget ønsker å følge opp den delen som gjelder Perlen. Men vi har et ønske om at den som har kommet med disse påstandene skal stå frem, sier leder av kontrollutvalget. Han sier identiteten til den som har skrevet brevet er viktig.

– Det er ikke kontrollutvalget som skal undersøke dette. Undersøkelsen vil bli satt bort til en revisor. Dette koster penger, derfor må vi vite om dette er en seriøs henvendelse, sier utvalgslederem.

Kontrollutvalget skal ta opp igjen saken 4. desember.

Les hele saken i Nrk Telemark »