Kontrollutvalgsmedlem var kritisk til rådmannens behandling av saken om kommunens beredskapsavtaler med Nea Radio og Rørosnytt.

Han minnet utvalget på at avtalene som ble gjort i november for Nea Radios del og desember for Rørosnytt sin del, ikke ble journalført før i april da kontrollutvalget begynte å etterspørre disse.

Rådmannen har på egen hånd inngått avtalene som ikke er like på annet enn pris. Der Nea Radio forplikter seg til en hel rekke ting, er det i avtalen med Rørosnytt ikke forlangt annet enn at de er tilgjengelig ved kriser.

Kontrollutvalget kommenterte dette og mener at dersom avtalene skal fornyes bør de konkretiseres og være likelydende. Utvalget vedtok at formannskapet heretter skal behandle og vedta avtaler om beredskap.

Les hele saken i Nea Radio »