Den digitale versjonen av boka «Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen» fra KS er nå tilgjengelig.

Boka danner utgangspunktet for KS Folkevalgtprogram 2015-2019. Den er ment å være en hjelp til både ferske og erfarne folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Boka handler om det lokale demokratiet, folkevalgt lederskap, hvordan styre og lede, hvordan få til et godt samspill med administrasjonen, hvordan samhandle med lokalsamfunnet og om KS.

Du kan laste ned en pdf-versjon av boka fra nettsidene til KS