Vil ha en forklaring på hvorfor mange hundre barn og lærere daglig er i skole- og barnehagebrakker som i årevis har stått uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Høyre-politikeren har bedt administrasjonen redegjøre for saken når kontrollutvalget møtes i neste uke. Bakgrunnen for at han ber om orienteringen er Fredrikstad Blads artikkel om at 15 brakker som er i daglig bruk ikke er godkjente. Én godkjenning utløp i 2012, flere i 2013 og én i 2015, ifølge artikkelen. Brakkene er fordelt på fem skoler og en barnehage. Arbeidstilsynet har sagt at kommunen bør få bedre rutiner for å søke om samtykke i rett tid. Det sa kommunen seg enig i.

Den manglende godkjenningen av brakkene ble oppdaget internt og meldt som avvik at to byggforvaltere allerede høsten 2013. Da kommunerevisjonen våren 2015 la frem en omfattende revisjonsrapport fra teknisk drift, ble dette påpekt. De fikk opplyst at kommunen da jobbet med et prosjekt med å få brakkene godkjent. To år senere er problemet der fortsatt. 

Les hele saken i Fredrikstad Blad »