Først ble Petter Øijord (MDG) kjent inhabil i all behandling av korrupsjonssaken i Drammen. I går ombestemte kontrollutvalget seg og mente han likevel er habil.

Bakgrunnen for at kontrollutvalget mente Øijord var inhabil, var blant annet uttalelser han ga til Dagsavisen Fremtiden før utvalgets møte 28. januar om korrupsjonssaken i Drammen kommune:

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om ett råttent egg. Vi må være sikre på at hvert eneste egg i kurven er friskt. Noe annet har vi ikke råd til, nå sitter mistilliten i veggene, sa Øijord blant annet.

Leder i kontrollutvalget mente Øijords uttalelser kunne gi inntrykk av at han ikke hadde tillit til byggesaksavdelingen, og at dette kunne svekke innbyggernes tillit til utvalget. Selv om Øijord forsøkte å oppklare hva han egentlig hadde ment i møtet, fant kontrollutvalget han inhabil mot én stemme.

I går var det igjen møte i kontrollutvalget. Håkon H. Solberg (MDG) møtte som vara for Øijord og fremmet forslag om at partifellens habilitet skulle vurderes på nytt.

Les hele saken i Dagsavisen Fremtiden »