Kontrollutvalget i Tromsø retter sterk kritikk mot at brannsjefen fikk utført arbeid på hans private hytte av folk i kommunal tjeneste.

– Det er jo et brudd på kommunens etiske retningslinjer om at man ikke skal bruke kommunens ressurser og eiendom i egen interesse, sier lederen i kontrollutvalget i Tromsø kommune.

Brannsjefen i Tromsøha brutt kommunens etiske retningslinjer da ansatte ved Tromsø Brann og Redning utforte arbeider på hans egen hytte.

Og det er ikke første gangen det er blest rundt etaten. For noen år tilbake kom det opp en sak om økonomiske uregelmessigheter i Tromsø Brann og Redning. Da endte det med at daværende brannsjef måtte fratre fra sin stilling.

I kontrollutvalgets møte fikk også etaten kritikk for kjøpet av ny redningsbåt til kommunen. Båten ble kjøpt for 900.000 kroner uten anbud. Kjøpet er i strid ned regler for innkjøp, og det rettes også kritikk mot saksbehandlinga.

Les hele saken i Nrk Troms »