Kontrollutvalget i Tromsø refser administrasjonssjefen og mener at lønnsøkningen til kommunale sjefer burde vært sent formannskapet til politisk behandling.

Et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte skulle avgjøre om administrasjonssjefen i Tromsø kommune gikk utover sine fullmakter da hun ga kommunetopper kraftig lønnsøkning. Og hun får refs av kontrollutvalget:

Kontrollutvalget i Tromsø kommune mener at saken, på grunn av dens spesielle karakter, herunder signaleffekt burde vært sent formannskapet til behandling. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å utarbeide klare retningslinjer for lønnsfastsettelse.

Tidligere denne måneden ble det kjent at to avdelingsdirektørergikk opp i lønn fra 923.432 til 1.080.000 kroner. Det er en lønnsøkning på 156.000 kroner, eller 17 prosent.

Lederen av kontrollutvalget sier det var viktig for kontrollutvalget å finne ut om lønnsøkningen adminsitrasjonssjefenhar gitt er rett fullmaktsbruk, samt om det her var utvist godt skjønn.

– Dette er en stor lønnsforhøyelse all den tid Tromsø kommune har vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Lønnsøkningen har skapt reaksjoner både innenfor og utenfor det politiske miljøet i kommunen, i tillegg til at de ansatte og fagbevegelsen har tatt klart standpunkt i denne saken, sier kontrollutvalgslederen før møtet.

Administrasjonssjefen har tidligere kalt lønnsøkningen en justering, og begrunnet lønnshoppet med at lederne hadde fått mer ansvar og nye oppgaver etter at Tromsø kommune endret sin organisasjonsstruktur. Selv tjener hun 1.226.880 kroner.

Leder i kontrollutvalget sa under møtet at saken om lønnsforhøyelse skulle vært lagt fram for formannskapet.

– Det er en spesiell og uvanlig sak. Den har skadet omdømmet til Tromsø kommune og oss politikere. Det er jeg ikke det minste i tvil om, sa utvalgslederen.

Les hele saken i Nrk Troms »