Rådmannen i Porsgrunn må i løpet av høsten rapportere til kontrollutvalget hvordan kommunen skal bli bedre på integrering.

Kontrollutvalget har lagt fram en rapport som viser at Porsgrunn kommune på flere områder er for dårlig på integrering. Bystyret har behandlet saken, og tar forvaltningsrevisjonsrapport på integrering av flyktninger til orientering. Bystyret ber rådmannen gi tilbakemelding til formannskapet på hvordan kontrollutvalgets enkeltpunkter blir ivaretatt.

Les hele saken i Porsgrunns Dagblad »