Et kritisk kontrollutvalg i Gran ville ha svar på hvorfor Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) ikke gjennomførte anbudskonkurranse da gjenvinningsstasjon ble etablert.

I januar for ett år siden tildelte HRA kontrakten til Arja Eiendom, som gir selskapet en årlig leieinntekt på en million kroner i 30 år framover. Dette skjedde uten anbud, etter at Gran kommune foreslo tre mulige tomter for det nye anlegget.

– En økt årlig leiekostnad innebærer selvfølgelig et økt behov for inntjening i andre enden, noe som jo innbyggerne i Gran må dekke, sier utvalgsleder Bjørn Hvaleby (Sp).

Både nåværende og forrige direktør i HRA møtte opp i kontrollutvalget for å forklare sin handlemåte. De viste til at de hadde gjennomført en ekstern juridisk vurdering, der konklusjonen var at det ikke var nødvendig med anbud.

Lokalkjente politikere i utvalget viste til den ene tomta etter den andre som de mener kunne vært alternativer til de tre som ble vurdert. Tidligere HRA-direktør Amund Bø viste til en rekke forhold ved disse tomtene som han mener gjorde dem uaktuelle, for eksempel at de var regulert til andre formål eller at de ligger i et myrområde.

Les hele saken i Nrk Hedmark og Oppland