En økonomirådgiver i kommunen ante ugler i mosen og meldte bekymring.

Nå er det avdekket at en virksomhet med stor kontanthåndtering ikke kan vise hvor det er blitt av omkring 400.000 kroner. Det kom fram under kontrollutvalgets møte.

Revisoren fortalte om funnene som er gjort, og som omtales som «mulig mislighet». Det framgikk ikke av behandlingen om saken har fått konsekvenser for enkeltpersoner. Det viser seg altså at det mangler store summer i den kommunale virksomheten.

Revisjonen skriver blant annet i sitt notat til kontrollutvalget at virksomhetsleder fikk utbetalt 55.000 kroner i forskudd til en reise i regi av arbeidet. Men det deltakere til sammen har undertegnet på og redegjort for utgifter til, er bare knapt 30.000 kroner. Det er store mangler i dokumentasjonen som viser hvor mye penger som er gått inn i systemet, men revisjonen har beregnet at ca. 400.000 kroner er borte uten at det kan dokumenteres hva de er brukt på.

Virksomhetslederen har ifølge notatet forklart at penger blant annet er brukt på tiltak for ansatte, juleavslutning, show og personaltur. I tillegg innrømmer vedkommende å ha lånt noen penger fra kassen privat, og har anslått beløpet til 30.000. Det er ikke dokumentert om pengene er tilbakebetalt.

Revisjonen mener at rutinene er for dårlige, og at det handler om systemsvikt på alle nivåer. Samtidig framholder de at det fins rutiner som ikke er fulgt; blant annet at to personer i fellesskap skal håndtere pengene.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »