Kontrollutvalget i Verdal har fått flere henvendelser fra entreprenører som har følt seg utelatt fra muligheten til å kjempe om kommunale kontrakter.

Kontrollutvalgslederen i Verdal viser til flere henvendelser fra entreprenører som ønsker å ha mulighet til å være med konkurransen om underleveranser til teknisk drift i kommunen.

– Entreprenørene har en oppfatning av at noen blir prioritert for slike oppdrag av «gammel vane» eller godt innarbeidede «relasjoner» over tid, beskriver utvalgslederen. De som har henvendt seg til kontrollutvalget skal ifølge lederen ha uttrykt en forsiktig frustrasjon over at oppdrag tildeles uten mulighet for at andre leverandører kan være med i anbudsrundene.

Kontrollutvalget valgte derfor å stille lederen for teknisk drift konkrete spørsmål formulert av utvalgets leder. De to første spørsmålene gikk på om det eksisterer en rammekontrakt med bestemte leverandører og eventuelt når denne ble etablert. Til det svarte den tekniske sjefen at noe sånt ikke finnes. 

Selv om svarene fra den tekniske sjefen ikke tyder på noen overtredelser av regelverket, føler kontrollutvalgets leder at teknisk drift erkjenner at valg av entreprenør ved mindre kontrakter i Verdal kommune trenger en bedre og mer klar rutine. – Vi er lovet at forbedringstiltak er iverksatt, og når disse er etablert kommer vi til å invitere teknisk drift til å komme med oppfølgende informasjon, forteller han.

Les hele saken i Innherred »