Ordføreren «kan ha vært inhabil» da han deltok i behandling av korrupsjonsvarsel, medgir kontrollutvalget i Trøgstad.

Ordføreren deltok bak lukkete dører da kontrollutvalget i Trøgstad 15. februar behandlet et notat fra revisjonen som frikjente ham selv og eksrådmannen for korrupsjonspåstander. Det skulle han ikke gjort, har jussprofessor Jan Fridthjof Bernt uttalt til Kommunal Rapport.

– Ordføreren kan selvsagt ikke delta i kontrollutvalgets behandling av en sak der han er inhabil. Hvis revisjonens undersøkelse også omfattet ham, mener jeg han var inhabil, uttalte Bernt.

I en pressemelding innrømmer kontrollutvalget i Trøgstad at “ting kunne vært gjort annerledes i forbindelse med ordføreres tilstedeværelse i lukket møte”.

Les hele saken i Kommunal Rapport » (abo.)