Kommunen mener den ikke brøt loven da den tildelte konseptutviklingen av «The North West» til Momentium Event AS. Kontrollutvalgssekretariatet er av en annen oppfatning.

Kontrollutvalget skal avgjøre om Ålesund kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Saken gjelder tildeling av ansvaret for konseptutvikling av konferansefestivalen «The North West» til Momentium Event AS.

Utvalgets sekretær har konkludert med at regelverket er brutt:

«Jeg er kommet til at Ålesund kommunes anskaffelse av tjenester for prosjektprofilering mv. blir å likestille med en ulovlig direkteanskaffelse. Anskaffelsens verdi var kr 380.000 ekskl. mva. som ligger godt over nivået for anvendelse av forskriftens anvendelse og flere grunnleggende prinsipper må derfor anses brutt», skriver han i et notat til kontrollutvalget.

Ålesund kom med et tilsvar i en pressemelding: – En konklusjon som antyder ulovlig direkte anskaffelse blir feil når det her er tale om en avtale som ikke er i nærheten av kunngjøringspliktig verdi der en må opp i et beløp på tilsvarende 1,1 million. Her var det snakk om to separate avtaler, en om konseptutvikling programmering (NOK 264 000) og en for grafisk profil og markedsføringsstrategi (NOK 120 000). I slike tilfeller har en offentlig oppdragsgiver et relativt vidt handlingsrom ved inngåelse av avtaler. I dette tilfellet måtte anskaffelsen skje raskt for å avhjelpe et akutt behov. Derfor er konklusjonen rimelig klar på at vi ikke har brutt regelverket om offentlig anskaffelser, sier kommunens innkjøpssjef.

Les hele saken i Nrk Møre og Romsdal »