Fikk svar etter at kontrollutvalgets sekretariatsleder purret.

11. januar i år sendte Steinar Bastesen et brev til Kontrollutvalget i Brønnøy vedrørende saksbehandlingen rundt Apotekerbrygga i Strandveien, som han eier. Han har fått avslag om å bygge på brygga, et avslag som ble opprettholdt av fylkesmannen august 2015.

I brevet tok Bastesen opp flere aspekter ved saksbehandlingen rundt brygga som han mener kommunen må se på. Sekretariatsleder for kontrollutvalget sendte Brønnøy kommune et brev 26. januar i år, hvor han ba om at kommunens bygningsmyndighet la fram dokumentasjon i saken, slik at kontrollutvalget kunne ta stilling til den.

Da kontrollutvalget ikke fikk svar, sendte sekretariatslederen et nytt brev 3. mars, hvor han skriver at han finner det oppsiktsvekkende og foruroligende at rådmannen ikke har gitt kontrollutvalget de opplysninger som det er anmodet om.

Les hele saken i Brønnøysunds Avis »