Hemsedal i hardt vær etter påstander om represalier mot varslere. Ledelsen er ikke fornøyd med revisjonsrapport.

– Det ble såpass mye at vi fant ut at vi ikke kunne la være å finne ut hva som har skjedd og hva som skjer, sier lederen i kontrollutvalget i Hemsedal kommune.

Høsten 2014 følte ansatte som hadde vært sykemeldte at de var uønsket da de kom tilbake på jobb. Press, omplasseringer, fravær av omsorg og anerkjennelse utløste nye sykemeldinger står det i en rapport skrevet av kommunerevisjonen IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemsedal. Jeg tror ikke kommuneledelsen oppfatter det som om det er arbeidsmiljøproblem, forteller kontrollutvalgslederen.

Sommeren 2015 kom det meldinger om represalier, utestengelse, baksnakking, forskjellsbehandling og ryktespredning går det fram av revisjonsrapporten. Varslerne ble livredde for å møte en av sjefene. Fire valgte å slutte, en femte ble alvorlig syk.

Det som er viktig for min og kommunens del er at vi kommer til bunns i hva som egentlig er fakta i saken, sier rådmannen i Hemsedal. Han mener rapporten bygger på ufullstendig informasjon. Sånn som det ser ut ifra vår side så kan det virke som om ikke alt er like godt dokumentert fra kommunerevisjonen, forklarer  rådmannen.

Les hele saken i Nrk Buskerud »