Kontrollutvalget i Hedmark har bestilt stor undersøkelse for å avdekke om den videregående skolen holder seg innenfor «gratisprinsippet».

I den norske skolen er gratisprinsippet gjeldende. Det vil si at så lenge ting er i skolens regi, skal det som hovedregel ikke koste elevene noe. Det være seg om det dreier seg om lærebøker, utstyr i forbindelse med utdannelsen eller skoleturer. Tirsdag besluttet kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune om å utføre en såkalt forvaltningsrevisjon av denne ordningen i den videregående skolen i Hedmark.

Bakgrunnen for det hele er flere medieoppslag hvor blant annet Elevorganisasjonen gikk ut og hevdet at elever stadig må betale tusenvis av kroner for ekskursjoner i skolens regi. I tillegg har flere av medlemmene av Kontrollutvalget mottatt egne bekymringsmeldinger fra foreldre og elever. 

Erlend Karlsen, som er elevrådsleder på Hamar katedralskole, ønsker kontrollen velkommen. – Jeg oppfatter at det har blitt litt bedre, men fortsatt foregår det regelbrudd. Det som er det store problemet, er at flere skoler omgår regelverket bevisst, sier Karlsen.

Tore Gregersen, som er fylkessjef for videregående opplæring i fylkeskommunen, er også positiv til at kontrollutvalget ser på ordningen.

Les hele saken i Hamar Arbeiderblad