Nes kommune, kontrollutvalget og Fylkesmannen avviste at den politiske behandlingen av rådmannens lønnsøkning var ulovlig. Sivilombudsmannen konkluderer med at de tar feil.

Avisa Raumnes avslørte i fjor at formannskapet i Nes kommune to ganger har foretatt hemmelige behandlinger av rådmannens lønnsvekst, en gang bak lukkede dører og en gang via telefon. Det finnes ingen dokumentasjon for disse møtene. Kontrollutvalget tok saken til behandling. I dette møtet refset daværende ordfører kontrollutvalget, pressen, og en innbygger for å ta opp saken.

Kontrollutvalget konkluderte deretter med at ingen ulovligheter hadde skjedd. Innbyggeren anmodet Fylkesmannen om å foreta en lovlighetskontroll av saksgangen i formannskapet. Fylkesmannen avviste at det hadde skjedd noen ulovligheter i saksgangen.

Raumnes klaget deretter saken inn for Sivilombudsmannen. Ombudsmannen har, i tråd med klagen, konkludert med at formannskapets behandling brøt med Kommuneloven. – «Signaler» fra formannskapet vil kunne anses som føringer for forhandlingsutvalgets videre drøftelser og derfor være omfattet av saksbehandlingsreglene i Kommuneloven, skriver Sivilombudsmannen.

At det var snakk om saksbehandlingsfeil i formannskapet kommer tydelig fram i kontrollutvalgets saksframlegg. I kontrollutvalgets møte forsøkte utvalgets sekretær gjentatte ganger å vise til at det hadde skjedd saksbehandlingsfeil i formannskapet. Kontrollutvalget fattet imidlertid vedtak om at behandlingen var i tråd med loven.

Les hele saken i Raumnes »