Nordkapp kommune må bli flinkere i anskaffelsessaker. Det er konklusjonen til revisjonen og kontrollutvalget.

– Kunngjøre anskaffelser, føre anskaffelsesprotokoller, dokumentere anskaffelsesprosesser og arkivere anskaffelsesdokument, er noe av det som må på plass, sa lederen av kontrollutvalget, i kommunestyremøtet.

Nordkapp kommune er heller ikke flink nok til å skrive ned de risikovurderingene som blir gjort før prosjekt blir igangsatt, og gjennomføre forprosjekt ved investeringsprosjekt av en viss størrelse. 

Les (og hør) hele saken i Radio Nordkapp »