Filmcamp i Målselv har ikke brukt offentlige penger i strid med regelverket, slår ny revisjonsrapport fast.

«Revisor finner på bakgrunn av sin kartlegging (…) ikke grunnlag for å rette vesentlig kritikk mot FilmCamp AS sin bruk av offentlige midler i perioden kartleggingen gjelder», skriver KomRev Nord, som har laget rapporten på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune.

– Revisoren har gjort et solid stykke arbeid, sier Filmcampsjefen.

Nesten helt siden etableringen i 2005 har det vært bråk om måten Filmcamp har vært drevet på. Kritikerne har ment at penger som egentlig skulle gå til filmprodusenter isteden har gått i Filmcamps egen lomme.

Til slutt endte saken hos kontrollutvalget, som vedtok å gjennomføre en såkalt forvaltningsrevisjon. Det er denne rapporten som nå i all hovedsak frikjenner Filmcamp.

Les hele saken i Nrk Troms »