Revisjonsselskapet Deloitte har gjennomgått barneverntjenesten i Karmøy.

Deloitte har på oppdrag fra kontrollutvalget i Karmøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i kommunen. Formålet med prosjektet har ifølge rapporten vært å undersøke om barneverntjenesten i kommunen etterlever sentrale rettsregler for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak.

Rapporten inneholder en lang liste punkter der det rettes kritikk mot måten etaten drives på. Flere av punktene bryter direkte med paragrafer i barnevernloven og er direkte brudd på regelverket barnevernet skal forholde seg til.

Deloitte anbefaler at Karmøy iverksetter en rekke tiltak for å bedre situasjonen i barnevernet. Blant annet ber revisjonen etaten om å iverksette tiltak for å sikre at alle barn med hjelpetiltak får utarbeidet tiltaksplan.

Les hele saken i Haugalandnytt »