Ny revisjonsrapport avslører ulovlige innkjøp i stor skala gjort av Nasjonal digital læringsarena, som er eid av 18 fylkeskommuner.

Selskapet som jobber med å utvikle digitale læremidler til alle fag i den videregående skolen i Norge, har selv ikke fulgt læreboken, viser en rapport fra Deloitte.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eid av 18 av 19 norske fylkeskommuner, og jobber i dag med å erstatte lærebøkene i alle fag i den videregående skolen med digitale læremidler. Selskapet blir administrert av Hordaland fylkeskommune.

I rapporten har revisjonen gått gjennom 17 kjøp gjennomført av selskapet fordelt på 13 leverandører i perioden fra 2012 til i dag. De fant ett eller flere brudd på regelverket i samtlige 17 innkjøp.

Bruddene gjelder hovedsakelig mangel på dokumentasjon både i anskaffelsesprosessen og når det gjelder eksponering for konkurranse. Åtte av tilfellene hadde ikke dokumentert noen form for tilbudsevaluering eller -vurdering.

Det mest alvorlige funnet i rapporten er trolig at en leverandør som har rammeavtale med NDLA har fått tilgang til kontrakter selskapet har med andre leverandører, og konkurransesensitiv informasjon om andre leverandører.

Les hele saken i Nrk Hordaland »