Rådmannen redegjorde for kontrollutvalget i Frogn.

Frogn kommune har startet arbeidet med å gjennomgå en lang rekke byggesaker, etter at en saksbehandler som jobbet i kommunen fra 2007 til 2010 ble arrestert og siktet for grov korrupsjon i Drammen kommune hvor hun har jobbet de siste årene.

Før orienteringen var det en kort diskusjon i utvalget om hvorvidt deler av behandlingen burde være unntatt offentlighet i tilfelle det skulle komme frem sensitiv informasjon. Dette ble imidlertid ikke ansett som nødvendig.

Under møtet var det flere som nevnte at ryktene surrer i kommunen, og at det derfor er ønskelig å få ting på bordet. Bortsett fra at ryktene går, mener rådmannen at saken ikke har noen stor hast.

– Det er ikke fare for bevisforspillelse, og forholdene ligger langt tilbake i tid, sa han. En av de tingene administrasjonen har gjort, er å be om profesjonell hjelp til å finne ut hvordan de skal gripe saken an.

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering, og ba om i tillegg rådmannen komme med en ny redegjørelse eller rapport til neste møte.

Les hele saken i Akershus Amtstidende »