Revisjon Fjell IKS mener det mangler klare rutinebeskrivelser for hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om Oppdal kommune etterleverer regelverket for behandling av byggesaker. Videre skulle det bidra til økt fokus og bevisstgjøring omkring begrepet likebehandling på området byggesaksbehandling.

Både rådmann Dagfinn Skjølsvold og Ane Hoel, enhetsleder plan og forvaltning, sier at rapporten er et nyttig verktøy i forhold til å se på hva de kan bli bedre på innenfor behandling av byggesaker.

– Å bli sett i kortene på denne måten anser jeg som svært positivt, og mener det er bra både internt og eksternt, sier rådmannen og legger til at noe av det som påpekes i rapporten har de begynt å jobbe med.

Les hele saken i Opdalingen »