– Det sittende fylkesrådet driver skremselspropaganda.

– De har villedet fylkestinget og folk i Nordland om drastiske fergekutt, hevder gruppeleder i Frp. Fylkesrådet avviser kritikken.

I fjor varslet Nordland fylkeskommune drastiske kutt i ferge- og hurtigbåttilbudet på grunn av mindre penger fra staten. Disse kuttene blir det ikke noe av. En gjennomgang fra fylkesrevisjonen viser at kuttene ikke ville fått noen økonomisk effekt for Nordland likevel.

Undersøkelsen fra fylkesrevisjonen konkluderte med at kuttene også vil føre til at overføringene fra staten blir redusert med omlag det samme. Ergo vil det være lite poeng å redusere i ferge- og hurtigbåttilbudet. Nå mener FrPs gruppeleder at det er skapt tvil om hvorvidt fylkespolitikere fikk rett informasjon da de behandlet saken.

Gruppelederen vil holde en interpellasjon om saken i fylkestinget i Mo i Rana denne uka. Videre ber de fire partiene i opposisjonen om at kontrollutvalget i fylkestinget gjennomfører en høring angående pågående prosess rundt reduksjon av utgifter til hurtigbåttilbud. 

– Den siste tids medieoppslag skaper tvil om hvorvidt fylkestinget har fått rett informasjon som beslutningsgrunnlag i sin saksbehandling. Kontrollutvalgets virksomhet blir på den måten et viktig ledd for å oppnå tillit hos innbyggerne og samarbeidspartnere, skriver opposisjonspartiene i en felles pressemelding. 

FrPs gruppeleder forventer svar fra kontrollutvalget i løpet av fylkestinget. Dersom utvalget ikke vil gjennomføre høringen, vil opposisjonen vurdere mistillitsforslag, basert på den informasjonen som allerede foreligger.

Les hele saken i Nrk Nordland »