– Av hensyn til alle parter og til kommunens omdømme bør vedtaket være offentlig, sa Frp-representant da formannskapet i Hadsel diskuterte åpning eller fortsatt lukking av saken rundt Bømyr eiendom.

Vesteraalens Avis har ikke fått innsyn i saksdokumenter fra et lukket møte i sommer. Møtet ble ikke kunngjort offentligheten, og avisen fikk avslag på sin begjæring om innsyn i møteprotokollen. Etter å ha klaget og purret har kommunen offentliggjort protokollen, men nekter innsyn i selve saken. Protokollen forteller kun at møtet omhandlet orientering om olje- og miljøvernbase.

Mye tyder på at møtet handlet om mer enn orientering, og at det ble vedtatt en bevilgning av offentlige midler der. Pengene kan ifølge Kommunal Rapport ha kommet fra Trollfjord Kraft.

– Vi mener innbyggerne i kommunen har rett til å vite hva vi bruker pengene til. Vi kan godt vedta å holde møtet lukket, men selve vedtaket i det omtalte møtet bør være offentlig, sa Frp-representanten. Hun ønsket i tillegg at saken skulle oversendes kontrollutvalget i kommunen, for at man skulle lære av prosessen, og få ryddet i forholdene dersom noe galt er skjedd.

Ordføreren ga uttrykk for at innholdet i vedtaket bør og skal være skjult for offentligheten, og fikk støtte i det fra rådmannen. Hun avviste både kravet om å åpne saken, samt å få kontrollutvalget til å se på omstendighetene.

Klagesaken behandles nå av fylkesmannen nå, og dermed er det ifølge ordføreren ikke nødvendig å la kontrollutvalget i kommunen se på saken. Frp og Venstre stemte sammen, men tapte både ønsket om å åpne saken og ønsket om å la kontrollutvalget se på hva som har skjedd. 

Les hele saken i Vesterålen online »