Formannskapet i Verran har vedtatt å be kontrollutvalget granske bakgrunnen for oppsigelsene til de tre ansatte i barnevernet.

De tre barnevernsansatte sa opp i juli, og alle sendte oppsigelsesbrev med samme begrunnelse: «Rådmannens uttrykte mistillit til barnevernet».

Som en følge av dette vil kommunen være uten barnevernsansatte 15. oktober. Det er derfor satt i gang forhandlinger med Steinkjer om etablering av en felles barnevernstjeneste. De to kommunene skal slå seg sammen i 2020.

Oppsigelsene har vakt stor oppsikt og bekymring i kommunen. Rådmannen ble bedt om å gi en skriftlig redegjørelse i saken i et ekstraordinært formannskapsmøte 9. august. Han la da fram et langt notat der han beklaget oppsigelsene, men tok avstand fra kritikken fra de barnevernsansatte.

Politikerne slo seg ikke til ro med dette, men ønsker å komme til bunns i de faktiske forholdene som har ført til oppsigelsene. Derfor vedtok formannskap enstemmig å be kontrollutvalget iverksette gransking. Formannskapet ønsker at alle involverte skal intervjues, også driftslederen, som er mellomleder mellom barnevernslederen og rådmannen. De ønsker også klarlagt om eller hvordan, og til hvem, de ansatte har forsøkt å ta opp forholdene de mener har vært kritikkverdige, og hvordan dette er blitt håndtert videre. Granskingsrapporten forventes framlagt i kommunestyremøte 29. september.

Les hele saken i Kommunal Rapport (abo.) »