Ordførerkandidaten til Høyre reagerer på oppførselen til varaordfører og lederen av kontrollutvalget i etterkant av SAVA-vedtaket i Ørland formannskap.

– Jeg reagerer sterkt på at varaordføreren og lederen for kontrollutvalget forsøker å trekke vår integritet i tvil etter SAVA-vedtaket, sier ordførerkandidat Tom Myrvold i Høyre.

Fosna-Folket ble etter vedtaket kontaktet av tre av foreldrene til de unge voksne i SAVA-saken. De ga uttrykk for at gleden de følte da de først fikk beskjed om vedtaket, ble erstattet av usikkerhet etter at de ble kontaktet av varaordføreren og/eller lederen i kontrollutvalget.

I tillegg til å lede kontrollutvalget i Ørland kommune, så er Tor Skogstad også daglig leder ved SAVA, bedriften som innen årsskiftet skal legge til rette for de tre tidligere SAVA-brukerne.

Myrvold beskriver Skogstads handlemåte etter vedtaket som en alvorlig sammenblanding av roller.

Les hele saken i Fosna-Folket