Kontrollutvalget i Tysfjord kritiserte kommuneansatt i protokoll. Utvalget har gått for langt mener rådmannen.

Det er duket for oppvaskmøte i kommunestyremøtet i Tysfjord. Økonomisk krise, store overskridelser på investeringsprosjekt og politiske feider har preget kommunen i lengre tid.

Denne gang mener rådmannen at det er kommunestyrets vaktbikkje, kontrollutvalget, som har gått langt over streken i en protokoll fra 22. februar i år. Protokollen omhandler blant annet kontrollutvalgets oppfølging av tidligere revisjonsrapporter, som avdekket brudd på anbudsregler og store overskridelser på flere investeringsprosjekter.

Gransking uten forutgående saksbehandling, mangel på tilsvar fra rådmannen og mangel på ivaretakelse av personvern og taushetsplikt er blant anklagene i rådmannens 13 sider lange tilsvar til protokollen. I denne protokollen blir en kommuneansatts navn nevnt ved et par anledninger. Rådmannen mener karakteristikken av saksbehandleren inneholder «kompromitterende forhold» som er omfattet av taushetsplikten i forvaltningsloven. Han har selv sladdet denne informasjonen i kontrollutvalgets protokoll.

Rådmannen har valgt å sende protokollen og tilsvaret videre til kommunestyret. – Oppsiktsvekkende og overraskende, sier kontrollutvalgslederen, som mener det er rådmannen, ikke kontrollutvalget, som har gått langt.

Les hele saken i Kommunal Rapport (abo.) »