Rådmannen i Frogn skyldte på bemanning da han forklarte seg for kontrollutvalget om to gebyrsaker.

Den første gebyrsaken omhandler at Frogn kommune har feilberegnet summen for gebyrer for dispensasjonssøknader i 100-meters- sonen. Satsene kommunen hadde lagt viste seg å ligge langt over nabokommunene, på tross av at rådmannen tidligere uttalte at nivået på gebyrer skulle speile nabokommunene.

– Det er bare å beklage, og det finnes ikke mange gode grunner til at det er en feil sats på dette gebyret. Dette handler om rutinesvikt og dårlig bemanning, sa rådmannen.

Kontrollutvalgsleder Ludolf Bjelland (H) ville vite om de som hadde betalt for mye får penger tilbake.

– Vi er ikke kjent med andre slike saker, og vi har gått igjennom alle sakene, fortalte enhetslederen for byggesaker til kontrollutvalget.

Den andre gebyrsaken omhandlet at restauranteiere må betale årlig leie av fortau hvor de har servering.

Les hele saken i Akershus Amtstidende