– Kommunestyret burde hatt full innsikt i kontrollutvalgets rapport før den kom til behandling, sier tidligere leder av kontrollutvalget i Rødøy.

Han reagerer på at saken om kontrollutvalgets rapport etter ansettelsen av kommuneoverlege i mai 2015 legges fram med deler av rapporten unntatt offentlighet.

– Kommunestyret bør avvise å behandle denne saken slik den er lagt fram. Politikerne burde hatt fullt innsyn i hele rapporten i forkant av møtet, mener den tidligere kontrollutvalgslederen.

Kontrollutvalget i Rødøy måtte i midten av oktober gi seg etter først å ha vedtatt å nekte Avisa Nordland innsyn i utvalgets innkallinger og sakslister. Der den etterspurte rapporten i ansettelsessaken befant seg.

Samme dag som avisen klagde formelt på dette, ble møtene med sakslister gjort offentlig via kommunens hjemmeside. I saklistene fra kontrollutvalget ble rapporten i ansettelsessaken gjort offentlig, med unntak fra rapportens kapitler 0–2.

I innkallingen til kommunestyremøtet ligger rapporten vedlagt med den samme begrensningen. Dette er ifølge rådmannen bestemt av kontrollutvalget selv.

Det er rådmannen som har skrevet innstillingen til kommunestyret, på vegne av kontrollutvalget. Her nevnes ikke kontrollutvalgets kritikk av henne og ordføreren med ett ord, tidligere utvalgsleder.

Kontrollutvalget skriver følgende i rapportens konklusjon:

«Etter revisors vurdering burde informasjon om søkers begrensning i autorisasjon samt hvilke elementer som lå til grunn for veiledningsplikten, ha framkommet i saksframlegget.»

Begrunnelsen for dette finnes i de kapitlene kontrollutvalget har unndratt offentlig innsyn, som faktagrunnlag. Ifølge rådmannen vil kommunestyret få hele rapporten til gjennomsyn i møtet. Praksis tilsier at dette dokumentet vil bli inndratt etter møtet.

Les hele saken i Avisa Nordland »