Taket på Innlandet alderssenter i Hadsel blir renovert for 900.000 kroner. Sak for kontrollutvalget?

Det ble bevilget to millioner kroner til utbedring på Innlandet alderssenter i 2013, og det gjensto 900.000 kroner av summen, men man gjorde seg ikke ferdig, fordi man angivelig ikke fant kapasitet til å gjennomføre det.

I kommunestyret ba Camilla Rodal (Frp) om at kontrollutvalget tar en gjennomgang av prosjektet og bruken av midler. Hun mente den manglende oppfølgingen av vedtaket fra den gangen er et skår i gleden på ei ellers positiv sak.

Les hele saken i Bladet Vesterålen »