Både teknisk sjef og rådmann innrømmer for kontrollutvalget at det er vanskelig å finne ut hvem som ikke overholder boplikten på Røros.

I sentrum av Røros er det boplikt. Unntak fra boplikten er i all hovedsak kun når du har arvet boligen. En boligeier kan også få unntak fra boplikt mens hun pusser opp. Dersom eier leier ut mer enn 50 prosent av boligen er også boplikten oppfylt. Til tross for dette er det mange boliger i sentrum som ikke brukes som det er forventet etter konsesjonsloven og lokal forskrift om boplikt.

I kontrollutvalgets møte kom det klart fram at kommunen er klar over at man ikke har gode nok sanksjonsmuligheter til at man klarer å fange opp alle brudd på boplikten.

Kontrollutvalget ba rådmannen om at hans stab innarbeider klare retningslinjer for sanksjonsmuligheter nå når sentrumsplanen skal drøftes og revideres. Videre ønsket utvalget at man statuerer noen eksempler, slik at uthulingen av boplikten opphører.

Les (og hør) hele saken på Nea Radio »