Rådmannen i Sortland har fått kritikk for manglende og sene svar på henvendelser fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Sortland kommune har i en henvendelse til kommunestyret hevdet at de den senere tid har hatt betydelige problemer med å få respons på sine henvendelser til rådmannen, og at utvalget dermed sliter med å gjøre sin jobb. I kommunestyret orienterte rådmannen om situasjonen og erkjente at det har vært svikt i rutinene.

I brevet fra utvalget er det referert til to saker der rådmannen ikke har svart innen fristene. Den ene gjelder et revisjonsbrev, der rådmannen ble bedt om en uttalelse i mai 2016. Svaret kom først i april 2017. I besvarelsen beklager rådmannen at dette ikke ble fulgt opp i rett tid. Den andre henvendelsen fra utvalget gjelder etablering av Kulturfabrikken Sortland KF. Dette er en sak som går langt tilbake i tid, og det er et omfattende arbeid å finne den forespurte dokumentasjonen. Saken er kompleks i utgangspunktet og det er utfordrende at nøkkelpersoner i administrasjonen som var med under etablering er sluttet. Etter etablering av Kulturfabrikken KF er det tilsatt daglig leder i KF-et, det er tilsatt ny kommunalsjef teknisk sektor, ny rådmann og det er valgt ny ordfører. Dette gjør jobben med å finne de nødvendige opplysningene enda vanskeligere. Rådmannen beklager at det i denne saken ikke er gjort en henvendelse til kontrollutvalget for å be om mer tid til utredning, noe rådmannen absolutt burde gjort.

Les hele saken i vol.no »