Rødt-representant mener saken om Fagerlundveien kan svekke tilliten til administrasjonen i Sortland kommune.

Derfor har han og partiet bedt kontrollutvalget se på saken.

Saken dreier seg om den mye omtalte nye veibiten inn til Lamarktunet, nemlig Fagerlundveien. I fjor høst ba de kontrollutvalget vurdere legaliteten til oppstarten på Fagerlundveien.

Nå peker de på tre forhold i gjennomføringen av veien. Rødt vil at kontrollutvalget ser på igangsettingen av det fysiske arbeidet av del 3.2 på Fagerlundveien. Her satte man i gang arbeidet uten at man hadde en avtale med grunneier. Partiet vil også at man ser på avtalerettslige forhold mellom politikk, administrasjon og tredjepart.

Les hele saken i SortlandsAvisa »