Flere politikere krever en ekstern gransking av sanduttaket på Geiteryggen i Skien. Ordføreren utelukker ikke at politiet kan bli koblet inn.

SV har gjentatte ganger etterlyst kontroll med sanduttaket om hvor mye, til hvilken pris og hvem som var ansvarlig. De fikk aldri svar, og nå krever SVs gruppeleder og flere andre sentrale politikere alle kort på bordet.

– Kontrollen har vært altfor dårlig, sier gruppelederen. Hun mener for mange personer med kryssende interesser er involvert, både i kommunale selskap, tidligere medarbeidere i kommunen, og kanskje også politikere. – Egentlig bør det være en uhildet ekstern gransking for å se hva som har blitt gjort, sier hun.

Ordføreren i Skien vil i første omgang be administrasjonen i kommunen om å utrede saken. Hun mener det er naturlig at dagens ledelse får en mulighet til å finne dokumentasjon og vedtak for å se om alt er gjort slik bystyret den gang ønsket. Hvis ikke bystyret er fornøyd med de svarene, så går vi videre til kontrollutvalget og revisjonen, for dette må vi til bunns i.

Ordføreren utelukker likevel ikke en ekstern gransking, eller at det blir politisak. Men først mener hun all dokumentasjon om hva som er skjedd må på bordet for å se om det har skjedd noe galt eller ulovlig.

Les hele saken i Nrk Telemark »