– Utstyret er innlevert, heter det i et vedtak fra Sortland havnestyre.

Vedtaket gjaldt gjenstander som var forsvunnet fra havnekontoret, og som skal være en del av bakteppet for konflikten i Sortland havn.

Havnesjefen skal ha oppdaget at det manglet utstyr for opp mot 50.000 kroner. Flere personer hevder at saken er en del av bakteppet for konflikten som så langt har endt med at havnesjefen sa opp og at et styremedlem har trukket seg fra sitt verv.

Havnesjefen skal ha tatt opp saken med styrelederen, som så tok kontakt med den som var antatt å være i besittelse av det savnede utstyret. Etter dette ble gjenstandene tilbakelevert.

Kontrollutvalget i Sortland har drøftet saken, men finner ikke grunn til å gå videre med den. Utvalgets leder sier drøftingen i utvalget hadde som formål å finne ut om utvalget skulle be rådmannen om ei orientering om saken. – Men vi mener dette er en sak for styret i havna, sier utvalgslederen.

Kontrollutvalget er også varslet om at det vil få oversendt protokolltilførselen fra havnestyremøtet 12. april til vurdering. I protokolltilførselen påpekte et mindretall på tre i havnestyret at havnestyrelederen ikke burde vært til stede i saken knyttet til havnesjefens oppsigelse, da det ble påstått at styrelderen var part i saken og følgelig inhabil.

Les hele saken i Bladet Vesterålen »