Oppvekstsjefen er fornøyd med revisjonsrapporten «Mobbing i grunnskolen».

Kontrollutvalget i Selbu bestilte for en tid tilbake en revisjonsrapport om mobbing. Forrige uke ble foravltningsrevisjonsrapporten presentert for kontrollutvalget samt representanter fra administrasjonen.

Les mer og hør innslag i Nea Radio »