Kommunen vil nå etablere et elektronisk varslingssystem for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Det gamle systemet ivaretar ikke personvernet godt nok. Kristiansand kommune håper varslingssystemet vil fremme god ytringskultur internt.

I rutinene for ansatte og folkevalgte politikere går det frem at varsling både er lovlig og ønsket i Kristiansand kommune. Man kan selv velge om man ønsker å stå frem med navn eller være anonym, men kommunen som arbeidsgiver ønsker størst mulig åpenhet i disse sakene. I rutinene heter det at kommunen ønsker å legge til rette for en god ytringskultur der ansatte kan fremme kritikkverdige forhold uten frykt for represalier.

Kommunen justerer nå sine varslingsrutiner for å fremme både ytringskultur og åpenhet, og innfører også et nytt elektronisk varslingssystem for å få bedre kontroll med disse sakene.

Både kontrollutvalget og Kommunerevisjonen mener det er nødvendig med mer informasjon til ansatte og politikere om rutiner når det gjelder varsling av kritikkverdige forhold. Kommunerevisjonen og kontrollutvalget har også etterlyst statistikk og en oversikt over varslingssaker i kommunen.

Les hele saken i Nrk Sørlandet »