Kommunerevisjonen skal undersøke om kommunen sørger for at innbyggerne får innsyn i dokumenter de har krav på.

En rekke betente og konfliktfylte saker de siste månedene har vist at dette er et stridstema. Et enstemmig kontrollutvalg besluttet å bestille opp mot 600 arbeidstimer i en gjennomgang av hvordan kommunen gjør dokumenter, eposter og annet tilgjengelig for innbyggerne, og om folk faktisk får innsyn i dem.

Det blir den største enkeltundersøkelsen som gjøres i år, og forvaltningsrevisjonsrapporten skal være klar til høsten. Et vesentlig spørsmål var om kommunerevisjonen bare skal se på hvordan kommunen behandler konkrete begjæringer om innsyn og om man da følger offentlighetsloven, eller om man skal se på om dokumenter føres i journalen hvor folk kan finne dem.

Det siste vil kreve en langt dyrere og mer krevende undersøkelse, men et enstemmig utvalg støttet dette.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »