Lederen av kontrollkomiteen i Trondheim mener rådmannen mangler kontroll på oppvekstområdet.

Dette sier han basert på Adresseavisens artikler om avvikene de siste ukene og kommunerevisjonens gjennomgang av avvikssystemet (Kvaliteket). Gjennomgangen revisjonen har gjort viser at skolene bruker det minst – og at mange ansatte mangler kjennskap til avviks- og forbedringssystemet og egne rutiner.

Problemet med dette mener han er åpenbart: – Sannsynligheten for store mørketall, spesielt på skole, er betydelig. Skole skiller seg veldig negativt ut, understreker han. 

Les hele saken i Adresseavisen