Lederen av kontrollutvalget i Fredrikstad kaller varslerne i teknisk drift for modige mennesker.

Det sa hun i kontrollutvalgets møte da det behandlet en rapport fra Østfold kommunerevisjon som ble satt i gang etter tips fra varslere. Revisjonen fant at det er gitt upresis og feil informasjon til Østfold kommunerevisjon da de undersøkte regulering og teknisk drift i fjor.

Skatt øst har også blitt feilinformert om kommunens fakturakontroll. Revisjonen mener dette kan fremstå som forsøk på å glatte over en uheldig praksis i regulering og teknisk drift.

Utvalgslederen sier det var bra at noen sa ifra at ting ikke var som det skulle i teknisk drift. Det viser at det nytter å si ifra når man mener at noe er galt, og at noen lytter til dem og tar opp saken. I dette tilfelle har de fått rett i det de varslet om, sier hun.

Les hele saken i Nrk Østfold »