Inhabilitet, innkjøp og enkeltpersoner er risikoområder for korrupsjon i små kommuner.

– Det høres ut som om man har tatt mange viktige grep i Vestfold, sier korrupsjonsjeger.

De siste årene er det flere eksempler i Vestfold på saker der spørsmål rundt både habilitet og tildeling av oppdrag og prosjekter i kommunene og fylkeskommunen har havnet under lupen.

Opplæring av ansatte og folkevalgte knyttet til habilitetspørsmål, varslingskultur og mer enn en person som saksbehandler, er noen av tiltakene kommunene i Vestfold vektlegger.

Les mer om antikorrupsjonsarbeidet i Vestfoldkommunene i Vestviken 24