Kontrollutvalget i Tynset vedtok at KPMG AS får jobben med å granske om omorganiseringen av helse- og omsorgssektoren har gått etter boka.

Et enstemmig kontrollutvalg vedtok å gi KPMG AS revisjonsjobben med omorganiseringen i Tynset kommune. Begrunnelsen for valget er lavest pris, samt at KPMG er vurdert bedre enn BDO, som var andre anbyder, når det gjaldt kompetanse og erfaring, arbeidsmetodikk og rapportering.

– Som politiker, innbygger og som leder i kontrollutvalget synes jeg saken har vært vond, preget av aggresjon og fronter samt vekslende vilje og ønske om å komme videre, sa utvalgslederen. Han påpekte at arbeidet som nå settes i gang må lande på en så objektiv sannhet som mulig i forhold til hva som har skjedd, ikke finne syndere, men at alle må lære av prosessen.

Rådmannen var invitert til møtet for å fortelle om prosessen og hva Tynset kommune hadde foretatt seg i omorganiseringsprosessen. Han ga uttrykk for at det var vanskelig å beskrive med få ord, men begynte med hva som hadde skjedd etter at ansatte skrev et anonymt brev. – Det førte til at både fylkeslegen, fylkesmannen og arbeidstilsynet tok kontakt, og vi måtte redegjøre for mange av påstandene i brevet, forklarte rådmannen.

Les hele saken i Østlendingen »