Kontrollutvalget i Fredrikstad setter strengere grenser for hvilke oppdrag kommuneansatte kan ha på fritiden.

Kontrollutvalget i Fredrikstad vil unngå saker hvor kommunen mister tillit hos innbyggerne. Utvalgslederen fremmet i siste møte forslag om å gjøre reglene for hvilke bierverv ansatte kan ha, enda tydeligere. Bakgrunnen for hennes forslag var vurderinger fra Deloitte i forbindelse med en stor korrupsjonssak i Drammen kommune.

– Dette er en sak som har vakt oppsikt i hele kontrollutvalgs-Norge, sa hun og viste til at det også har vært eksempler hvor innbyggere i Fredrikstad har vært usikre på om alt har gått korrekt for seg.

Selv om dette har vært tilbakevist, var utvalget opptatt av at man må unngå at det skapes tvil. Utvalgslederen fikk med seg et enstemmig utvalg som besluttet at:

  • ansatte i Fredrikstad kommune ikke bør ha firma som tilbyr tjenester som senere kan bli saksbehandlet av kolleger i samme etat,
  • og at ansatte bør opplyse arbeidsgiver dersom de har bierverv eller ansettelsesforhold utenfor kommunen, men som kan angå arbeidet som ansatt.

Revisjonen har også sett på om kommunen følger rutinene for hvordan man fordeler byggesaker blant saksbehandlerne. Både revisjonen og kontrollutvalget mener det ikke er noen grunn til å tro at rutinene ikke følges.

Les hele saken i Fredrikstad Blad »