Vårt mangeårige styremedlem Kirsten Aasen, tidl. leder av kontrollutvalget i Moss kommune, ble nylig hedret for lang samfunnsganglig virksomhet.

«Old girls-laget fikk hedersmedalje for sin innsats i politikken» er overskriften på en artikkel i Moss Avis. – Jeg takker dere på vegne av hele byen, sa ordfører Tage Pettersen, i forbindelse med den høytidelige overrekkelsen på Torderød gård.

Kirsten Aasen var en av sju kvinnelige veteraner som ble hedret. Hun har vært aktiv siden 1972 og nå sist ledet kontrollutvalget på en utmerket måte, understreket ordføreren.

Vi gratulerer!

Hele hele saken i Moss Avis